Velkommen til

Historisk Forening for Bredebro og Omegn

Lokalhistorisk Arkiv

— O —

Sommerudflugt 2016

SOMMERUDFLUGT til SØBY BRUNKULSMUSEUM OG BRUNKULSLEJR

lørdag den 13. august 2016

Der er tale om en heldagsudflugt med BINGO busser.

Afg. Fra Bredebro Idrætscenters parkeringsplads kl. 9,30 – hjemkomst kl. ca. 17,30

Madpakke medbringer man selv – eller – der kan bestilles en BURGER m/pålæg fra Hallens cafeteria til kr. 25,00.

Dette gøres så samtidig med tilmelding – og er bindende. (Vi bestiller samlet).

Drikkevarer og kaffe kan købes i bussen.

Undervejs derop vises i bussen en film om arbejdet i lejren ”Vagabonderne på Bakkegården ” med bl.a. Poul Richard.

Der bliver rundvisning med guide.

Der blev gravet brunkul helt op til 1970.

2000 til 3000 mennesker boede i træbarakker under barske forhold.

Nyt i år – 2016 – præsenteres en smedje som siden 1970 har stået ubrugt.

Der er også en flot skulptur fra Søby børn der hædrer deres arbejdsomme forældre.

Pris kr. 250,00 pr.person

Tilmelding på mail til Arkivet lokalarkiv@msn.com eller tlf./SMS 29606891

Tilmelding er bindende og efter ”først til mølle” princippet. Max 40 personer

Tilmelding senest 1. juli 2016

Se mere på www.brunkulsmuseum.dk

“Æ Hjuulspor” 2015 – lidt foromtale

Glimt fra for 25 år siden

Fælles fodslag for Vesteregnen – Nytårsudspil fra Bredebro. Udvikling kun gennem samarbejde på tværs af kommuneskel. Sådan lyder opskriften og nøgleordene fra Bredebros nye borgmester Lauge Nielsen Jepsen.

Ballum – et sogn ved Vadehavet. Etnolog Nina Fabricius gør undersøgelser i Ballum-egnens kulturhistorie. Hendes undersøgelser er foregået i samarbejde med Lokalhistorisk Forening. Materialet er ved at blive bearbejdet til udgivelsen af en bog om Ballum.

Tidligere sognerådsformand og landmand Knud Nielsen, Visby er død 85 år gammel. Han var aktiv i husmandsbevægelsen, formand for Mejerisammenslutningen Sydvest, for Visby Sygekasse, forretningsfører for Visby Brugs og formand for tilsynsrådet, da de lokale sparekasser blev til Bredebro Sparekasse. Livet igennem var han aktiv socialdemokrat.

Skast gamle Skole skal afhændes iflg. en beslutning som Teknisk udvalg har taget efter en besigtigelse af forholdene.

Marie Hansen, Storegade 24, Bredebro fylder 100 år. Hun stammer fra en gård i Østerby og kom allerede ud at tjene som niårig.

Jepsen Trælast A/S solgt til Voetmann. Alle ansatte får tilbud om ansættelse i Voetmann koncernen, der har hovedsæde i Aabenraa og som bl.a. ejer Carl Tiedemann A/S i Tønder.

Egnsspil i Randerup om den store stormflod. Per Jespersen har skrevet stormflodsspillet om frisere, overtro og den store stormflod i 1634.

– o O o –

Ballum Enge og Skast Mose blev afvandet

Et landvindingsarbejde i Ballum Enge og Skast Mose er afsluttet med dybdepløjning og planering. Det drejer sig om afvanding af 1750 ha landbrugsjord, opførelse af en pumpestation i Skast Mose, udbygning af 16,5 km fælles markveje gennem Ballum Enge og Skast Mose samt opdyrkning af 220 ha udyrket hedemose.

Projektet kostede 6,5 mill. kr. i anlægsudgifter.

Artiklen er skrevet af distriktsbestyrer Johs. Bjerregaard, Tønder i 1972 med et nutidigt tilbageblik af Palle Uhd Jepsen, der i 1967 var en af deltagerne i møderne forud for projektet. Han stiller spørgsmålet: ”Skal mosen fortsat passe sig selv, eller skal der gennemføres en plejeplan?” og tilføjer: ”Mit umiddelbare indtryk er, at Kogsbøl Mose i sin nuværende tilstand rummer en stor biologisk mangfoldighed, som er værd at bevare og styrke ved en hensigtsmæssig pleje, men hvor større områder også efterlades som urørt natur, hvor successionen skal forstyrres, mens der i andre områder kan satses på en aktiv genopretning af vådområder.

Det er et valg, om man ønsker at bevare området i den nuværende tilstand eller iværksætte en plejeplan, hvor større arealer bliver ryddet for trævækst”

– o O o –

Udvekslingsstudent i Colorado, USA

Signe Beyer Lønne fra Rejsby-Ballum der har været et år i USA fortæller om hverdagen i hjemmet i Colorado Springs med 3 søskende, en hund og hendes amerikanske forældre.

Signe rejste fra Ballum som 15 årig med organisationen AFS, der sørgede for stabile forhold. Hun havde i forvejen gennem flere måneder skrevet sammen med familien og vidste, at hun skulle til en familie, der var medlem af mormonkirken. Hun faldt godt til i familien, der gjorde en stor indsats for at Signe skulle opleve så meget som muligt, bl.a. var hun på tur i fem forskellige stater.

Hun fortæller om:

  • Hverdagen og hvorfor familien havde valgt en udvekslingsstudent fra Danmark.
  • I skole på Discovery Canyon Campus, hvor hun oplevede skoleskydning.
  • Hjemmeliv og familiebesøg i Utah og Texas.
  • Tiden er for kort til dårlige oplevelser. 50 % skifter familie under opholdet.
  • Venner for livet – Signe var på genvisit i vinterferien.

– o O o –

Martin Thyssen, Kalundborg, som har sendt Lokalhistorisk Arkiv en del gamle billeder fra vort område, har også sendt denne søde/kærlige beretning om sin

BEDSTE

Bedste kom til Sønderjylland som ung, vist nok sammen med sin søster.

De kom sammen for at tjene på Visby Hedegård. Bedste blev gift med Niels i 1896 og købte et lille stråtækt husmandssted i Øster Gammelby.

Niels døde allerede 4 år efter af blindtarmsbetændelse, knap 31 år gammel.

Han blev kørt i en arbejdsvogn med halm helt ned til et sygehuset i Kiel!

De fik en datter, Martha. Hun døde af tuberkulose kun 15 år gammel.

 

Læs hele Martin Thyssens beretning i årets HJUULSPOR og find selv Bedstes gravsten på Visby Kirkegård ——-

Foto 1,Gravstenen

– o O o –

JUBILÆUMSÅRET på godt og ondt beskæftiger sig i år bl.a. med,

Carl Nielsen 150 år, Sparekassen Bredebro 140 år, Kvinders valgret 100 år, Danmarks besættelse og befrielse m.m.

For 10 år siden skrev en ung mand fra Bredebro, Brian Nesgaard, i HJUULSPORET, om sit liv.

Titlen var Midt i en globalisering.

I årets HJUULSPOR fortæller han hvad der er hændt ham i de 10 år – rigtig spændende læsning———- læs selv side 10 – 17

Foto 2, Bryllup Trinidad

– o O o –

Årets taler ved Afstemningsfesten i Brede Forsamlingshus, Niels Henrik

En Slesviger Krydser sit Spor

om barndom, ungdom, arbejdsliv og slutter med livet her og nu!

– o O o –

FRA PASSIV TIL AKTIV MODSTAND

Poul Thomsen, Bredebro skriver om sin far, Magnus Thomsen.

– o O o –

Litteraturens rolle i Sønderjylland 1864 – 1920

Liv Øvlisen Brun Jensen, der er født og opvokset i Visby og har Bachelor i Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet har skrevet en artikel om Litteraturens rolle i Sønderjylland 1864 – 1920.

Med afsæt i historien og tabet af krigen i 1864 omtales litteraturens rolle som værende væsentlig for at bevare den nationale identitet for tusindvis af mennesker, der sprogligt og kulturelt så sig som en del af Danmark, selvom de pludselig var kommet under preussisk herredømme. Især digte og sange var med til at opretholde danskheden.

Den sønderjyske litteratur under preusserherredømmet omfatter kun nogle få romaner, et enkelt skuespil og nogle få digte, som primært blev udgivet i aviser og Sprogforeningens Almanak.

I en af romanerne ”Der kæmper et Folk” er hjemstavnstemaet meget tydeligt. Her er den unge Knud netop vendt hjem fra højskole i Danmark. Med inspiration herfra går han forrest for at skaffe hjemstavnen et forsamlingshus. Forsamlingshusene blev samlesteder for den danske bevægelse. Tyskerne prøvede at stoppe brugen af forsamlingshuse, men det lykkedes ikke. Jo hårdere tyskerne pressede på, jo stærkere blev den danske bevægelse.

Litteraturen omfatter også afskedigelsen af danske præster og lærere. Desuden er det gennemgående, at de dansksindede havde en naturlig og retfærdig ret til Sønderjylland. Slægtens og hjemstavnens vigtighed var en essentiel del af den danske kamp.

At bevare den fædrene jord på egne hænder var en vigtig del af kampen og er derfor også et tema i litteraturen. Litteraturen er en skildring af et folk, der havde kræfter til at rejse sig, og romanerne og digtene er skrevet for at være en del af den danske kamp.

Læs meget mere i årets udgave af “Æ Hjuulspor”

“Æ Hjuulspor” 2015

Så er årets udgave af “Æ Hjuulspor” modtaget fra trykkeriet, og bliver i løbet af få dage pakket og afsendt fra arkivet.

Hjulspor-forside

Kan købes hos Bredebro Sparekasse, Tønder Sparekasse, Skærbæk Sparekasse, Min Købmand i Ballum og DagliBrugsen i Visby for 150 kr.

Lokalhistorisk Arkiv, Bredebro har for 13. år udgivet årsskriftet ”Æ Hjuulspor” med Erik Nicolaisens maleri af hjulspor i det flade land på forsiden.

Det lokalhistoriske stofområde har i dag manges interesse, der ser ud til at være stigende. Lokalhistorisk Arkiv, der har til huse på 1. sal i Bredebro Hallen, har åbent hver tirsdag eftermiddag, hvor interesserede er velkomne til at aflægge et besøg eller aflevere bøger, billeder eller ting til arkivet, så det bliver bevaret til eftertiden. ”Æ Hjuulspor” samt flere andre udgivelser kan også købes på Lokalhistorisk Arkiv.

Årets udflugt – 13. august 2016

Årets udflugt bliver en heldagsudflugt den 13. august 2016 i bus.
Her er 1. prioritet Søby Brunkulslejr – og vi satser på denne, men mere herom senere – men RESERVER allerede nu DAGEN.